Tafel van 9 met je handen en voeten

Dit systeem geldt enkel voor de vermenigvuldigingen van 1 * 9 tot en met 20 * 9.
Het is zeker geen hogere wiskunde, maar toch een leuk systeem om kleine kinderen vertrouwd te maken met de wiskunde.
Voor de bewerkingen van 1 * 9 tot 10 * 9 gebruiken we enkel onze handen, voor de bewerkingen van 11 * 9 tot 20 * 9 gebruiken we handen en voeten die we als volgt nummeren.
Laat ons beginnen met bv. 8 * 9.
We bekijken onze 8ste vinger (van links naar rechts) en we zien dat er links van deze vinger nog 7 vingers staan.
Rechts van onze 8ste vinger staan nog 2 vingers.
Besluit: 8 * 9 = 72.

Vanaf 11 * 9 moeten we dus ook onze voeten gebruiken.
Laat ons eens 11 * 9 berekenen.
Hier moeten we twee tenen/vingers beschouwen: deze waarmee we gaan vermenigvuldigen en deze hier links voor.
In ons voorbeeld dus teen 11 en vinger 10.
Links van vinger 10 staan nog 9 vingers, rechts van teen 11 staan nog 9 tenen.
Besluit: 11 * 9 = 99.