De waarde van een kaart voorspellen

Neem een gewoon spel met 52 kaarten en haal de koningen, dames, boeren en tienen uit het pakje.
Overhandig de resterende kaarten aan een vrijwilliger en laat hem de kaarten schudden.
Jij draait je om, zodat je niet kan zien welke kaarten getrokken worden.
Zeg de vrijwilliger dat hij drie kaarten uit het pakje moet trekken en deze open op tafel leggen.
Stel dat hij, zoals op de figuur hieronder, de kaarten 3, 5 en 8 trekt.


Vervolgens moet de vrijwilliger de waarde van elke kaart (de aas heeft waarde 1) vermenigvuldigen met 3 en een nieuwe kaart met deze waarde op een tweede rij, onder de eerste rij, leggen.
Vertrekken we van het voorbeeld, dan moet de vrijwilliger 3 vermenigvuldigen met 3 en verkrijgt hij 9.
Hij zoekt dus een kaart met waarde 9 uit het pak en legt die onder de 3.
Als je 5 vermenigvuldigt met 3, krijg je 15 en als je 8 vermenigvuldigt met 3 bekom je 24, maar er zijn natuurlijk geen kaarten met waarde 15 of 24.
Is het resultaat van onze vermenigvuldiging een getal van 2 cijfers, dan moet de vrijwilliger de waarde vormen met meerdere kaarten. Zo wordt 15 gevormd door een 1 en een 5, 24 door 2 en 4. De tafel ziet er nu zo uit:


Laat de vrijwilliger de bovenste rij (de eerste drie kaarten) terug in de stapel kaarten steken.
Vervolgens moet hij de kaarten die nog op tafel liggen (de onderste rij) schudden en één voor één terug op de tafel leggen en de vorige stap (het vermenigvuldigen met 3 en een nieuwe onderste rij maken) nog eens herhalen. In de figuur hieronder zie je het resultaat na deze tweede vermenigvuldiging. Mogelijk heeft de vrijwilliger voor deze bewerking meer dan 4 azen nodig, hij mag dan een aas uit een tweede spel nemen.

Tot slot mag de vrijwilliger de bovenste rij kaarten weer wegsteken en de kaarten, die nog op tafel liggen, nogmaals schudden en één voor één terug op tafel leggen.
Hij kiest nu uit deze kaarten één kaart en legt deze gedekt op tafel, de overige kaarten blijven open liggen.


Jij draait je om, je kijkt wat er op tafel ligt en je voorspelt de waarde van de gedekte kaart.

Hoe doe je dit?

Je moet enkel de zichtbare kaarten optellen en deze som aftrekken van het eerstvolgende negenvoud, het verschil zal automatisch de waarde van de gedekte kaart zijn.
In het voorbeeld hiernaast krijg je 25 als je alle zichtbare kaarten optelt.
Het eerstvolgende negenvoud is 27, de gedekte kaart heeft dus waarde 2.
De eerste drie gekozen kaarten zijn van geen enkel belang, je mag dus nooit zeggen dat je één van die kaarten zal voorspellen!
Neen, zeg eerder: “Kies drie willekeurige kaarten uit het pak. Ik zal de waarde van één kaart voorspellen. Maar iedereen heeft zo zijn lievelingskaarten, dus zou het niet eerlijk zijn om nu de drie kaarten in je hand te voorspellen. Dat is trouwens te eenvoudig voor mij! Je gaat enkele bewerkingen moeten uitvoeren en de kaart die je dan uitkomt, die zal ik voorspellen!”.

De wiskundige uitleg.

Zoals reeeds gezegd, heeft de eerste rij met drie kaarten geen belang, het wordt pas intresant vanaf de tweede rij.
Wat echter wel belangrijk is, is dat de vrijwilliger - zonder dat het hem opvalt - vermenigvuldigt met negen.
Door het opsplitsen van de truc in kleine stappen (er is twee keer met drie vermenigvuldigd), valt dit minder op.
Onze eerste rij heeft dus 3 willekeurige kaarten.
Na de eerste keer vermenigvuldigen met 3 liggen in onze onderste rij dus 3 drievouden (in het voorbeeld: 9, 15 en 24).
Voor drievouden geldt dat de som van hun cijfers ook een drievoud is. (in het voorbeeld: 9 + 1 + 5 + 2 + 4 = 21).
Als je vervolgens de de volgorde van de cijfers verandert (door de kaarten te schudden), dan blijft deze som nog altijd een drievoud.
En als we dit drievoud nu nogmaals met 3 vermenigvuldigen hebben we natuurlijk een negenvoud.
Voor negenvouden geldt dat de som van hun cijfers ook een negenvoud is (in het voorbeeld: 3 + 6 + 2 + 7 + 1 + 5 + 1 + 2 = 27).
Als je nu de volgorde van deze cijfers verandert (door de kaarten nog eens te schudden), dan blijft hun som nog altijd een negenvoud.
De kaart die bedekt is, moet bijgevolg de waarde hebben die gelijk is aan de som van de zichtbare kaarten (in het voorbeeld: 2 + 6 + 1 + 1 + 7 + 3 + 5 = 25), afgetrokken van het eerstvolgende negenvoud (27), dus 2.