Vermenigvuldigen op zijn Japans

In Japan leren ze vermenigvuldigen met lijnen.
We zullen beginnen met een eenvoudig voorbeeld: 23 * 12.
Teken op je blad 2 lijnen (de tientallen van 23) onder een hoek van ongeveer 45°.
Teken dan, wat lager op je blad, 3 lijnen (de eenheden van 23), nog altijd onder een hoek van 45°.
Teken nu 1 lijn (het tiental van 12) haaks op de eerste twee lijngroepen.
Teken tenslotte, wat hoger op je blad, nog 2 lijnen (de eenheden van 12) ook haaks op de eerste twee lijngroepen.

Kijk nu naar de snijpunten en maak de som van snijpunten in dezelfde kolom. Je begint van rechts en schuif dan op naar links.
Voor de duidelijkheid heb ik een bolletje op de snijpunten geplaatst en twee vertikale stippellijnen getekend, dit is niet echt nodig, maar het kan ook geen kwaad.
Rechts: 6 snijpunten (eenheden), centraal: 7 snijpunten (tientallen) en links 2 snijpunten (de honderdtallen).
Besluit: 23 * 12 = 276.
Nu wat moeilijker: 321 * 254.
Zelfde principes : 3 lijnen voor de honderdtallen, 2 lijnen voor de tientallen en 1 lijn voor de eenheden.
Haaks op deze lijnen: 2 lijnen voor de honderdtallen, vijf voor de tientallen en 4 voor de eenheden.
We zien dat we hier vijf kolommen hebben.
Kolom uiterst rechts (eenheden): 4 snijpunten. We noteren 4.
Tweede kolom van rechts (tientallen): 13 snijpunten (tientallen). We noteren 3 en dragen 1 over naar de centrale kolom.
Centrale kolom (honderdtallen): 24 snijpunten + 1 overdracht = 25. We noteren 5 en dragen 2 over naar de tweede kolom van links.
Tweede kolom van links (duizendtallen): 19 snijpunten + 2 overdracht = 21. We noteren 1 en dragen 2 over naar de kolom uiterst links.
Kolom uiterst links (tienduizendtallen): 6 snijpunten + 2 overdracht = 8. We noteren 8.
Besluit: 321 * 254 = 81.534.