Vermenigvuldigen - Algemeen

Op school hebben wij allemaal leren vermenigvuldigen volgens het klassieke systeem.
Er bestaan echter nog heel wat andere systemen die dikwijls eenvoudiger en sneller zijn.
Elk van deze systemen heeft natuurlijk zijn specifieke voor- en nadelen.
Sommige systemen zijn geschikt voor eender welke vermenigvuldiging, andere systemen zijn dan weer toegespitst op specifieke vermenigvuldigingen.
Soms is het ene systeem dus beter geschikt voor een welbepaald type vermenigvuldiging en dan zal jij dus moeten kiezen welk systeem je zal toepassen.
Bij het ene systeem zal je nog pen en papier nodig hebben, bij een ander steunt alles op een elementaire kennis van eenvoudig hoofdrekenen.
Mits wat te oefenen zal je, zeker bij de hoofdrekensystemen, steeds sneller en sneller kunnen rekenen en je publiek zal met verbazing toekijken hoe snel jij kan rekenen.
In de volgende pagina's worden enkele van deze systemen wat nader bekeken.

tafel van 9 met je handen en voeten

vermenigvuldigen op zijn Japans

vermenigvuldigen via een rooster

vermenigvuldigen op zijn Indisch

vermenigvuldigen via de basis van het tiendelig stelsel