Een getal is deelbaar door ...

2 als het getal even is.

3 als de som van de cijfers van het getal deelbaar is door 3.

4 als het getal gevormd door de laatste 2 cijfers, deelbaar is door 4.
Of: als het laatste cijfer 0, 4 of 8 is en het voorlaatste cijfer even. Een getal is ook deelbaar door 4 als het laatste cijfer 2 of 6 is en het voorlaatste cijfer oneven.

5 als het laatste cijfer van het getal 0 of 5 is.

6 als het getal even is en deelbaar door 3.

7 vermenigvuldig het eindcijfer met 2 en trek dit product af van het getal gevormd door de cijfers vóór het eindcijfer. Herhaal deze procedure tot je eindigt op nul of een eenvoudig getal dat een veeloud is van 7.
Vb: 16.891 > 1.689 - 2 * 331 = 1687 > 168 - 2 * 7 = 154 > 15 - 4 * 2 = 7.

8 als het getal gevormd door de laatste 3 cijfers, deelbaar is door 8.
Of: als je de laatste 2 cijfers van een getal twee keer halveert en de uitkomst is oneven, en het 3de laatste cijfer is ook oneven, dan is het getal deelbaar door 8. Is de uitkomst even en het 3de laatste cijfer is ook even, dan is het getal ook deelbaar door 8.
Voorbeeld: 4528: > 28/2 = 14 > 14/2 = 7. 7 is oneven en 5 ook. Dus deelbaar door 8.
5488 > 88/2 = 44 > 44/2 = 22. 22 is even en 4 ook. Dus deelbaar door 8

9 als de som van de cijfers van het getal deelbaar is door 9.

10 als het laatste cijfer 0 is.

11 als de som van de cijfers op de oneven plaatsen van het getal min de cijfers op de even plaatsen van het getal nul is of een veelvoud van 11.
Vb: 45 716 > 4 + 7 + 6 - 5 - 1 = 11

12 als het getal deelbaar is door 3 en door 4.

13 vermenigvuldig het eindcijfer met 4 en tel dit product op bij het getal gevormd door de cijfers vóór het eindcijfer. Herhaal deze procedure tot je eindigt op nul of een eenvoudig getal dat een veelvpoud is van 13.
Vb: 3.359.369 > 335.936 + 4 * 9 = 335.972 > 33.597 + 4 * 2 = 33.605 > 3.360 + 4 * 5 = 3380 > 338 + 4 * 0 = 338 > 33 + 4 * 8 = 65 > 6 + 4 * 5 = 26 = 2 * 13.

14 als het getal even is en deelbaar door 7.
14 als het getal even is en deelbaar door 7.

15 als het getal deelbaar is door 3 en door 5.

16 Dit vraagt wel een minimum aan hoofdrekenen. Basisregel: als het getal gevormd door de laatste 4 cijfers, deelbaar is door 16.
Of: als je het getal gevormd door de laatste 4 cijferstweemaal na elkaar kan delen door.
Vb: 389760 > 9760/4 = 2440 > 2440. 2440 is deelbaar door 4 (moet je niet uitrekene, want 40 is deelbaar door 4).

17 vermenigvuldig het eindcijfer met 5 en trek dit product af van het getal gevormd door de cijfers vóór het eindcijfer.
Herhaal deze procedure tot je eindigt op nul of een eenvoudig getal dat een veelvoud is van 17.
Vb: 929.424 > 92.942 - 5 * 4 = 92.922 > 9.292 - 5 * 2 = 9282 > 928 - 5 * 2 = 918 > 91 - 5 * 8 = 51 > 5 - 5 * 1 = 0.

18 als het getal even is en deelbaar door 9.

19 vermenigvuldig het eindcijfer met 2 en tel dit product op bij het getal gevormd door de cijfers vóór het eindcijfer.
Herhaal deze procedure tot je eindigt op nul of een eenvoudig getal dat een veelvoud is van 19.
Vb: 17.659.056 > 1.765.905 + 2 * 6 = 1.765.917 > 176.591 + 2 * 7 = 176.605 > 17.660 + 2 * 5 = 17.670 > 1.767 + 2 * 0 = 1.767 > 176 + 2 *7 = 190 > 19 + 2 * = 19.

20 als het getal deelbaar is door 4 en door 5.

21 als het getal deelbaar is door 3 en door 7.

22 als het getal even is en deelbaar door 11.

23 vermenigvuldig het eindcijfer met 7 en tel dit product op bij het getal gevormd door de cijfers vóór het eindcijfer.
Herhaal deze procedure tot je eindigt op nul of een eenvoudig getal dat een veelvoud is van 23.
Vb: 227.038.405 > 22.703.840 + 7 * 5 = 22.703.875 > 2.270.387 + 7 * 5 = 2.270.422 > 227.042 + 7 * 2 = 227.056 > 22.705 + 7 * 6 = 22.747 > 2.274 + 7 * 7 = 2.323 > 232 + 7 * 3 = 253 > 25 + 7 * 3 = 46 = 2 * 23.

24 als het getal deelbaar is door 3 en door 8.

25 als het getal gevormd door de laatste 2 cijfers, deelbaar is door 25.