Getal raden

Print de 6 onderstaande getallenkaarten uit (elke kaart op een apart blad).
Geef iemand de kaarten en vraag hem een getal te kiezen tussen 1 en 63 en het getal niet bekend te maken.
Vraag hem vervolgens om je alle kaarten te geven waarop het door hem gekozen getal voorkomt.
Ook al heb je het getal niet gehoord of gezien, toch kan jij precies vertellen welk zijn getal is.

Hoe werkt dit?
De kaarten zijn dusdanig samengesteld dat je alleen maar de getallen in de linker bovenhoek van de gekregen kaarten hoeft op te tellen.
Als je proefpersoon bijvoorbeeld het getal 47 kiest, ontvang jij dus de kaarten met de getallen 1, 2, 4, 8 en 32 in de linker bovenhoek, en hun som is natuurlijk 47.