Vermenigvuldigen op zijn Indisch

Dit systeem steunt op de Vedische wiskunde. De term Vedische is afgeleid van het Sanskriet woord Veda, wat zoveel betekent als kennis.
De basis gaat terug tot 1500 voor Christus, maar het systeem werd verdrongen door onze Westerse rekenmethodes.
Met wat elementaire kennis van het hoofdrekenenen, kan men in de Vedische wiskunde zeer snel ingewikkelde berekeningen uitvoeren: vermenigvuldiging, deling, machten, breuken, enz.
Zo steunt bv. het systeem dat wordt besproken onder het menupunt Tiendelig, eveneens op de Vedische principes.
Wij zullen ons hier beperken tot het vermenigvuldigen en mits wat te oefenen kan men al snel grote berekeningen uitvoeren.
Bij een vermenigvuldiging moeten factor 1 en factor 2 evenveel cijfers bevatten. Bevat een factor minder cijfers, dan wordt hij aangevuld met nullen voor het getal. Dus: 5478 * 24 schrijven we als 5478 * 0024.
We moeten volgende bewerkingen uit het hoofd kunnen uitvoeren: vermenigvuldigen van de in kolommen opgedeelde cijfers en de producten optellen. Dit schept geen probleem want het zijn steeds kleine getallen.
We beginnen steeds met de vermenigvuldiging in de rechter kolom (1 kolom).
Dan voegen we de kolom toe die er links naast staat (2 kolommen), we vermenigvuldigen en tellen op. We blijven het toevoegen, vermenigvuldigen en optellen herhalen tot we de uiterst linkse kolom hebben toegevoegd, vermenigvuldigd en opgeteld.
Nu verwijderen we een voor een de rechter kolommen,we vermenigvuldigen en tellen op, tot uiteindelijk enkel nog de linker kolom overblijft (1 kolom) waar we dan nog een laatste keer vermenigvuldigen.
Hebben we slechts één kolom, dan kunnen we enkel vertikaal vermenigvuldien. Hebben we een oneven aantal kolommen groter dan 1, dan vermenigvuldigen we diagonaal met de buitenste kolommen en vertikaal met de centrale kolom. Hebben we een even aantal kolommen dan mogen we enkel diagonaal vermenigvuldigend.
Als we bv. met twee getallen van 4 cijfers zouden werken, zouden we volgend "kolom-schema" en "vermenigvuldigingsschema" toepassen:
Dit klinkt allemaal nogal verwarrend, maar wees gerust: na enkele voorbeelden zal alles wel duidelijk zijn en zal je supersnel uit het hoofd kunnen vermenigvuldigen.
Laat ons eens beginnen met een eenvoudig voorbeeld: 27 * 96.
We noteren deze twee getrallen boven elkaar, zodat we twee vertikale kolommen hebben.
Eerst beschouwen enkel de rechter kolom en vermenigvuldigen de cijfers: 7 * 6 = 42. We noteren de 2 onder de rechter kolom en dragen de 4 over (onthouden).
We voegen de kolom toe er links naast staat. Nu hebben we twee kolommen en dus vermenigvuldigen we kruiselings: 2 * 6 = 12 en 7 * 9 = 63.
We tellen deze producten tezamen en voegen er de overdracht aan toe. 12 + 63 + 4 = 79. We noteren de 9 links van de 2 en dragen de 7 over (onthouden).
We hebben de meest linkse kolom bereikt, dus verwijderen we nu de rechter kolom, vermenigvuldigen we de cijfers in de linker kolom en voegen er de overdracht aan toe. 2 * 9 = 18 + 7 = 25. We noteren 25 links van de 9 en we zijn klaar.

Besluit: 27 * 96 = 2.592.

Nu even wat moeilijker: 5478 * 0024.


Besluit: 5478 * 24 = 131.472.