Geboortedatum

Verbaas je publiek door hun geboortedatum (maand en dag) te raden.
Laat de proefpersoon 6 bewerkingen uitvoeren zonder dat jij ze kan zien of horen. Hij moet jou enkel en alleen het eindresultaat mededelen.
Hij mag een blad papier, of een rekenmachine, gebruiken om de berekeningen uit te voeren.
stap 1: neem het getal dat overeenstemt met je geboortemaand. Januari = 1, Februari = 2, Maart = 3, enz.
stap 2: vermenigvuldig het getal van stap 1 met 5.
stap 3: tel 6 op bij het resultaat van stap 2.
stap 4: vermenigvuldig het resultaat van stap 3 met 4.
stap 5: tel 9 op bij het resultaat van stap 4.
stap 6: vermenigvuldig het resultaat van stap 5 nog eens met 5.
stap 7: tel je geboortedag op bij het resultaat van stap 6.
De proefpersoon zegt jou nu het resultaat van stap 7, en in je hoofd trek jij 165 af van dit getal.
Het resultaat van deze bewerkingt bestaat nu uit ofwel 3, ofwel 4 cijfers.
3 cijfers: het cijfer van de hondertallen geeft de geboortemaand (1 tot en met 9), de cijfers van de tientallen en eenheden geven de geboortedag (01 tot en met 31).
4 cijfers: de cijfers van de duizendtallen en de honderdtallen geven de geboortemaand (10 tot en met 12), de cijfers van de tientallen en eenheden geven de geboortedag.
Voorbeeld: geboren op 1 januari
stap 1: 1
stap 2: 1 * 5 = 5
stap 3: 5 + 6 = 11
stap 4: 11 * 4 = 44
stap 5: 44 + 9 = 53
stap 6: 53 * 5 = 265
stap 7: 265 + 1 = 266
Eindresultaat: 266 - 165 = 101
Voorbeeld: geboren op 20 december
stap 1: 12
stap 2: 12 * 5 = 60
stap 3: 60 + 6 = 66
stap 4: 66 * 4 = 264
stap 5: 264 + 9 = 273
stap 6: 273 * 5 = 1365
stap 7: 1365 + 20 = 1385
Eindresultaat: 1385 - 165 = 1220
Wiskundige uitleg
stap 1: M
stap 2: M * 5 = 5M
stap 3: 5M + 6
stap 4: (5M + 6) * 4 = 20M + 24
stap 5: 20M + 33
stap 6: (20M + 33) * 5 = 100M + 165
stap 7: 100M + 165 + D
Eindresultaat: 100M + 165 + D - 165= 100M + D
-